Filosoferen

 

Filosoferen: gesprek in dialoog

 

Het woord ‘filosofie’ betekent letterlijk ‘verlangen naar wijsheid’. Het is een activiteit waar aan je moet werken. Achteroverleunen en het vrijblijvend spuien van meningen, opinies  en emoties heeft weinig van doen met filosoferen. ‘In dialoog’ betekent een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan. 

 

We onderzoeken in deze filosofiebijeenkomsten met elkaar de vooronderstellingen bij vragen en antwoorden die ons in ons dagelijkse leven bezig houden. Telkens wordt gestart  met een filosofische tekst of video, waarin verschillende perspectieven prikkelend en soms provocerend aan bod komen. Daarna start de gezamenlijke dialoog met luisteren en spreken. Ook tijdens die dialoog zullen we te rade gaan bij diverse filosofen, waarbij hun achtergrond nader toegelicht wordt. 


 

Een actueel voorbeeld van een analyse van vooronderstellingen? 

Een goed functionerende democratie veronderstelt dat burgers onderscheid kunnen maken tussen feiten, meningen en leugens. Maar wat betekent dat in de hedendaagse tijd met complottheorieën, “alternatieve feiten”, nepnieuws, halve waarheden of overdrijvingen?  Is democratie dan nog een houdbaar ideaal? Is dit ideaal een (wereld)oorlog waard?

In acht bijeenkomsten zullen vier actuele thema’s kritisch tegen het licht gehouden worden: 

1) grondbeginselen van democratie;

2) klimaat en verantwoordelijkheid;

3) vriendschap;

4) waarderen van verschillen tussen mensen. 

 

Docent/begeleider: Jan Luijten

Hij heeft filosofie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam. Hij was tot 2003 verbonden aan de Wageningen Universiteit als Universitair Docent. 

 

De cursus start bij voldoende deelname in oktober in het Knooppunt in Valburg op woensdagavond.

Met elkaar worden de vooronderstellingen bij vragen en antwoorden die ons in ons dagelijks leven bezighouden onderzocht.

 

Waar: ’t Knooppunt, Molenhoekplein 2 in Valburg

Wanneer: woensdagavond 25 oktober, 8 en 22 november 2023 , 10 en 24 januari, 14 en 28 februari en 13 maart 2024

Kosten: 8 lessen voor   €80

De regeling “Meedoen in Overbetuwe" is van toepassing.

 

Informatie over deze cursus en aanmelden: cultuur.fortefit@fortewelzijn.nlof maak gebruik van onderstaand contactformulier. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

CONTACTFORMULIER

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.